Vi kan berette at vårt prosjekt Bodø brannstasjon er et av årets nordnorske prosjekt som er nominert til https://nordnorskarkitekturpris.wordpress.com/

Vi kan berette at vårt prosjekt Bodø brannstasjon er et av årets nordnorske prosjekt som er nominert til
https://nordnorskarkitekturpris.wordpress.com/