Vi er engasjert av Norconsult for å utarbeide forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise for nytt basseng ved flerbrukshallen i Tana Bru. Byggherre er Tana kommune.

Vi er engasjert av Norconsult for å utarbeide forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise for nytt basseng ved flerbrukshallen i Tana Bru. Byggherre er Tana kommune.