TANNHELSEBYGGET - UTVIDELSE

TANNHELSEBYGGET - UTVIDELSE

Det er planlagt en utvidelse av Tannhelsebygget i Breivika, Tromsø. Utvidelsen blir på 1330 m2 brutto. Det er utredet ett altemativ med frittstaende bygg på 3 etasjer med forbindelse til eksisterende bygg. Det er areal til TKNN som oppføres, og som skal inneholde bla kontorer og møterom.