Solneset skole i Hamna, Tromsø skal øke elevtallet fra 200 til 350 elever. Da må man ha mer plass! Vi har tegnet utvidelsen som skal gi 4 nye rom med tilhørende arbeidsplasser for lærerne.

Solneset skole i Hamna, Tromsø skal øke elevtallet fra 200 til 350 elever. Da må man ha mer plass! Vi har tegnet utvidelsen som skal gi 4 nye rom med tilhørende arbeidsplasser for lærerne.