Rambøll as har engasjert oss for å prosjektere en utvidelse av Tannhelsebygget i Breivika, Tromsø. Utvidelsen blir på 1330 m2 brutto. Det er utredet ett alternativ på 3 etasjer med forbindelse til eksisterende bygg.Det er areal til TKNN som oppføres

Rambøll as har engasjert oss for å prosjektere en utvidelse av Tannhelsebygget i Breivika, Tromsø. Utvidelsen blir på 1330 m2 brutto. Det er utredet ett alternativ på 3 etasjer med forbindelse til eksisterende bygg.
Det er areal til TKNN som oppføres, og som skal inneholde bla kontorer og møterom. Byggherre: Troms Fylkeskommune