Workinntunet hotell, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Huldervegen 2 AS

Oppdraget omfatter programskisser og detaljregulering for nytt hotell på Workinntunet.

Plasseringa i det flate landskapet like ved innfarten til Langnesområdet, gir potensiale for et signalbygg som kan danne et landemerke. 

Størrelse: 
7500 m2 BRA
Prosjektinformasjon: 
Programskisser og detaljreguleringsplan
År: 
2011- 2015

Bygget er løst som et enkelt, rektangulært volum i nord-/sør-retning, med en base av vestibylefunksjoner på inngangsplanet og parkering og tekniske rom i underetasjen. Over denne basen er det hotellfunksjoner i 8 etasjer. Hotelletasjene er løst med midtkorridor, for ca 100 hotellrom.

Detaljreguleringsplanen omfatter hotellformål, samt offentlige trafikkarealer og infrastruktur.

Prosjekterende:
Sivilark. MNAL Aina Bjerke
Sivilark. MNAL Veronica Pecher-Dzur
Arkitekt MAA Nikolaj B. Johansen 
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett

 

 

Aina Bjerke

+47 41808447