Utbygging voksenpsykiatri, Rønvik

Oppdragsgiver: 
Nordlandssykehuset HF, Utbyggingsavdelingen
Som en del av statens satsing på psykiatriskbehandling ombygges Nordlandssykehusets psykiatriske sykehuset på Rønvik.
Sykehuset skal huse en enhet for rus- og psykiatri, en akuttpost, en ny enhet for voksne med spiseforstyrrelser og en ny sikkerhetsavdeling.
Prosjektet omfatter prosjektering og oppfølging av bygningsarbeider i og tilknyttet en eksisterende vernet bygningsmasse.
Bygningsarbeidene omfatter ombygging av og tilbygging til eksisterende bygg samt bygging av ny fløy på eiendommen.
Størrelse: 
BTA ca 5500 m2
Prosjektinformasjon: 
Ombygging - tilbygg - nybygg
År: 
2004 - 2009
Tilbygget i 3 etasjer bygges vinkelrett til eksisterende fløy og innordner seg sykehusets stramme fløystruktur. Materialvalget har
begrenset seg til de samme materialene som
er benyttet på sykehuset, men i et moderne
”formspråk”. Sokkel kles med steinplater,
fasadene kles med kobber og tak kles med skifer.
Sikkerhetsavdelingen er en ny bygning som
er løst som en en- etasjes bygning i skrånende
terreng. Avdelingen er lagt på andre etasje
med direkte kontakt til terreng, mens første
etasje er benyttet til tekniske funksjoner og
andre sykehusbehov. Bygningen er tilknyttet
sykehuset med en kulvert. Materialvalg
utvendig gjenspeiler bygningsmassen på
”sin side av gaten” og er kledd med trepanel.
 
 

Paul B. Pincus

+47 90916753