TUIL Arena - Utvikling

Oppdragsgiver: 
TUIL

Borealis Arkitekter as var engasjert av TUIL for å utarbeide forprosjekt for lokalisering av hallene på nordsida av TUIL arena.

Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt
År: 
2012-2014

Tribunen skal utvides mot nord i hele sin bredde. Lagerplass for uteaktivitet og hall inn under tribunen. Adkomst med info-/service sone, vrimleareal, garderobe/toalett og galleri søkes kombinert for de to hallene.

Nærhet til TUIL arena for mulig sambruk av eksisterende garderober og trapp- og heis. Deler av 3.etasje i turnhallen (baishallen) skal ha 600m2 utleieareal. Arealet skal ha nærhet til TUIL arena og være et potensiale for dagens leietakere (Tromsø kommune) og evt. andre. Dimensjon på de respektive hallene og romprogram for øvrig. Når hallene plasseres vinklet i forhold til hverandre skapes et spennende mellomrom med stort potensiale over flere nivå. Vrimleareal legges nært arenaen da dette utfylle dagens anlegg med info/inngang ol. Arealet er  henvendt mot «tunet»(øvrig bebyggelse)  og trinnfri forbindelse til  trapperom og heis på plan 2 og 3 i dagens  bygg. Evt. utgang også mot nord og ekstra rømningsveg.

Prosjekterende:
Sivilark. MNAL Inger Reiersen
Sivilark. MNAL Sara Normann Lund
Sivilarkitekt Remco Veld
Arkitektassistent Ruth Pedersen
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett
 

Inger Reiersen

+47 47416066