Trollvik skole, Kåfjord - ombygging/tilbygg

Oppdragsgiver: 
Kåfjord kommune

Den nye skolen er et to etasjes bygg. Mot adkomstvei er det en rygg med inngangssone, spesialrom i første. Lærerrom og administrasjonen i andre etasje. Læringsarealene i lag med eksisterende bygningsdel (gymnastikksalen) kobler seg til «ryggen» med fellesareal, korridor og garderober.

Størrelse: 
2520 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Forprosjekt/rammesøknad
År: 
2013

Til sammen dannes 3 fløyer ned mot de sør- og vestvendte uteområdene. Læringsarealene har egne innganger til lekeområdene og er knyttet til de ulike trinnene. Inngang til trinn 8-10 er fra vest. Samlingsareal for fellesaktiviteter knyttet til kantine, musikk og biblioteket er ved hovedinngangen. Arealet er dels åpent over to plan og med trapp og heis. Herifra er det kort avstand til læringsarealene i ny del og administrasjonen ,samt gymsalen, naturfagfløy og mekk. rom i eksisterende del. Doudji ligger mot vest og har muligheter for utearenaer i tilknytning til sine aktiviteter.

Bygget utføres i tre med stålkonstruksjoner og huldekk elementer.

 
 

 

 

Inger Reiersen

+47 47416066