Torskelandsbyen, Silsand

Oppdragsgiver: 
Torskelandsbyen AS

Det legges til rette for et stedstilpasset reiselivsanlegg med ca. 200 hytter med tilhørende fellesanlegg, bevertningssted og småbåthavn med plass til ca 100 fritidsbåter.

Størrelse: 
175 fritidsleiligheter
Prosjektinformasjon: 
Reguleringsplan/Salgsprospekt - fritidsanlegg
År: 
2006

Det planmessige hovedgrepet er å tilpasse de bygde anleggene til tomtas forutsetninger, både med hensyn til funksjon og form. Formkonsept for bebyggelsen som helhet er lineære strukturer som forsterker terrengform og danner gode uterom. Bygningene i rekker skal trappes av etter terrenget.

Bebyggelsen fremtrer som en kompakt landsby i grønne omgivelser med sjøkontakt, og aktiviteter i tilknytning med anlegg som båthavn, naust, brygge, molo, kajakkstrand og sjøbad etc.

Det er planlagt flere hyttetyper. Felles for alle boenheter er utsikt mot nord og ha uteopphold mot sør. Hyttene er planlagt med store oppholdsrom og forholdsvis små soverom samt boder med god plass.

Arkitekturen er inspirert av tradisjonelle former langs kysten med kompakte funksjonelle volumer med knapp detaljering kombinert med lette konstruksjoner for oppbevaring og lagring. Materialeuttrykket er enkelt og robust med materialer som sibirsk lerk, metall, glass og naturstein.

 

Inger Reiersen

+47 47416066