Tollevikbergan 5-6, Alta

Oppdragsgiver: 
Roald Johansen AS /Polarlys Boligbyggelag

Utbyggingsområdet ligger ved sjøen, orientert mot vest-nordvest og utsikt mot Altafjorden. Landskapet består av karakteristiske rygger av fjell med lommer av lyng og skrinn vegetasjon. Prosjektet består av i alt 10 terrasseblokker som følger rygger langs terrengfallet. Det er lagt vekt på å ivareta mest mulig av tomtas egenart og vegetasjon.

Størrelse: 
BRA ca 6500 m2 + garasje
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Detaljprosjekt
År: 
2011

Prosjektet  omfatter så langt 62 leiligheter fordelt på 4 blokker. Adkomst er løst felles for to og to blokker på øverside og nedside av internvei, med felles garasjeanlegg under boligene inn i fjell. Alle leiligheter er gjennomgående med utsikt mot sørvest/nordvest. Leiligheter i øvre etasjer har 3 og 4 fasader, med takterrasse mot vest.

Byggetrinn 2 ferdigstilles medio 2015, og prosjektering av byggetrinn er i gang.

Prosjektet er utviklet på grunnlag av reguleringsplan for Tollevika, utarbeidet av Borealis Arkitkekter as.