Tollbodkvartalet, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Søndre Tollbodgt. 3 AS
Dette studiet utforsker mulighetene i et av byens viktigste historiske kvartal. 
 
Kvartalet ligger tett opp mot Gamlebyen Skansen med sin lave trehusbebyggelse og grøntareal, og sentralt i kvartalet ligger Tromsøs eldste originale bryggerekker. Kvaliteten disse omgivelsene gir er utgangspunkt for utformingen i dette studiet. 
Størrelse: 
12200 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - mulighetsstudie
År: 
2012-2013
Det er forsøkt tilpasset og åpnet opp for at både nytt og gammelt skal gi maksimalt av kvalitet til området. Gateløp, passasjer og større “torg” samt kaiområde og livet vet sjøen har vært fokuspunkt på bakkenivå. I høyden har det vært viktig å skape nye uttrykk samtidig som man respekterer de eksisterende, dette gjennom siktlinjer og materialbruk.
 
Med flere tomteeiere forutsettes det samarbeid for å kunne utnytte tomten best mulig, og for å oppnå en velfungerende kvartalstruktur.
 
Eksisterende bygg med lave etasjehøyder og utforming som ikke har historisk verdi forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse dagens hehov og krav. 
 
Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Lars Krane
Arkitekt MAA Nikolaj B. Johansen 
Sivilark. MNAL Sara Normann Lund
 

Paul B. Pincus

+47 90916753