Teknisk Bureau - Bygg 01, 02, 03

Oppdragsgiver: 
Teknisk Bureau as/ Econor AS (totalentreprenør)

Prosjektet omfatter endringer og tilbygg til eksisterende forretnings- og verkstedsarealer i Tromsø.  Oppgaven har hatt som mål å "samle" bygningsmassen som har store individuelle forskjeller.  Design av fasader inkl materialbruk.

Størrelse: 
BTA ca 3500 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt/rammesøknad/detaljprosjekt
År: 
2010-2011

Borealis har utarbeidet forprosjekt, detaljprosjekt og rammesøknad for ombygging og utvidelser, samt fasadeendring av eksisterende bygninger.

Utbyggingen er utført som totalentreprise.
 
Bygg 01 Hovedbygg - ny del BTA 448 m2
(Omfatter Teknisk Bureau m/Mercedes Benz og Peugeot og KIA)
 
Bygg 02 Karosseriverksted - ny del BTA 657 m2
 
Bygg 03 Dekkverksted og lagerbygg - ny del BTA ca 2227 m2
 
 

Inger Reiersen

+47 47416066