TANNHELSEBYGGET - UTVIDELSE

Oppdragsgiver: 
Rambøll AS

Det er planlagt en utvidelse av Tannhelsebygget i Breivika, Tromsø. Utvidelsen blir på 1330 m2 brutto.

Det er utredet ett alternativ på 3 etasjer med forbindelse til eksisterende bygg.

Det er areal til TKNN som oppføres, og som skal inneholde bla kontorer og møterom.

Størrelse: 
1330 m2 BRA
Prosjektinformasjon: 
Tilbygg - utvidelse
År: 
2017 - 2019

Det er utredet ett alternativ på 3 etasjer med forbindelse til eksisterende bygg.Det er areal til TKNN som oppføres, og som skal inneholde bla kontorer og møterom.

 

Arkitekter: 

Sivilark. MNAL Marjo Kristiina Jussila

Arkitekt Jonathan Labugt

 

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580