Tana bru skole - forprosjekt

Oppdragsgiver: 
Tana kommune

Forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise for kombinert barne- og ungdomsskole ved eksisterende Flerbrukshall.

Størrelse: 
2495 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt
År: 
2014

Skolen skal bygges i to etasjer med en enkel tilknytning til Flerbrukshallen. Utebod og avfallsrom skal bygges i direkte tilknytning til hallen. Avstanden til hallen skal være 8 meter for å kunne gjennomføre byggesaken med enkle branntekniske løsninger. 

Prosjekterende:
 
Sivilarkitekt MNAL: Lars Krane
Sivilarkitekt MNAL: Inger Reiersen
Sivilarkitekt MNAL: Frida Paulsen 
Arkitektassistent   : Alf Harald Bårdslett
Arkitektassistent   : Ruth Pedersen

Inger Reiersen

+47 47416066