Strandkanten K10 - detaljregulering

Oppdragsgiver: 
Norsk Boligprosjekt AS

Boligbebyggelsen på  felt  K10 planlegges fordelt på to hovedvolumer (bygg A og B) med opp til 8 etasjer. Tilsammen rommer bygningene ca. 60 leiligheter.

Størrelse: 
5,55 da (T-BRA max 8736 m2)
Prosjektinformasjon: 
Detaljregulering for tilrettelegging av ca 80 nye boenheter
År: 
2013 -

Boligbebyggelsen på  felt  K10 planlegges fordelt på to hovedvolumer (bygg A og B) med opp til 8 etasjer. Tilsammen rommer bygningene ca. 60 leiligheter. Området ligger øst for strandpromenaden, og bygningene vil være omsluttet av sjøen på flere sider. Bygg A er bundet sammen av et en-etasjes volum (bygg C) som rommer sportsboder og fellesfunksjoner for boligene.

Det planlegges nærlekeplass/ felles uteoppholdsareal mot sør mellom hovedvolumene og på taket av fellesbygget.

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580