Storsteinnes - bebyggelsesplan og leiligheter

Oppdragsgiver: 
Tromsbygg as

Borealis Arkitekter as har utarbeidet bebyggelsesplan for planlagt boligfelt på areal som i Reguleringsplan for Storsteinnes sentrum er avsatt til LNF-område.

Størrelse: 
8 stk 2-roms fra 50 - 55 m2 BRA /7 stk 3-roms 68 m2 BRA
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2016 - 2018

Eiendommen omtales som «Hotell»-tomta og ligger sentralt, rett ovenfor Coop Extra. På nordsida er Midttun boliger, LHL-boliger og Statoil stasjon, og på den nedre delen av området er det nylig ferdigstilt 8 leiligheter i kjede/rekkehus. Adkomst til eiendommen er fra vei på nordsida.På den gjenstående delen av tomta er det prosjektert 15 boliger, fordelt på to utbyggingsfelt:

  1. I den søndre delen er det forutsatt 7 stk 3-roms leiligheter på 68 m2 BRA med universell tilgjengelighet og som i hovedsak tilfredsstiller krav til omsorgsboliger. Det er planlagt carport med plass til 7 biler og tilstrekkelig plass for parkering ute.
  2. I nordre er det tilrettelagt for 8 stk 2-roms leiligheter med felles areal for en ung brukergruppe med behov for bistand / tilsyn. Disse leilighetene er tilpasset Husbankens arealkrav til omsorgsleiligheter inkl. fellesareal og areal for personal. 

Inger Reiersen

+47 47416066