Storgt. 128, Tromsø - anneks i bakgården

Oppdragsgiver: 
Advokat Hjallis Bakke
Eiendommen inngår i et av Tromsø sentrum’s best bevarte trehuskvartal og omfattes av en reguleringsplan der bebyggelsen er regulert til vern.
Anlegget er en hjørnegård som består av tradisjonell bolig/forretning mot Storgata/Nordre Tollbodgate og tidligere uthus/verksted mot bakgård/naboeiendom (Tollbodgata).
Størrelse: 
344 m2
Prosjektinformasjon: 
Rammesøknad/ Totalentreprise
År: 
2000-2002
I forbindelse med utbedring av eiendommen ble hovedbygningens kjeller istandsatt og tatt i bruk til spiserom, bibliotek, møterom og garderobe/ toalett. Her er den gamle kjellermuren sentral. Uthuset ble tillatt revet og erstattet med nytt kontorbygg i tilnærmet samme stil og volum. Hovedhuset er rikt detaljert og med fargesetting og detaljering i tradisjonell sveitserstil. Uthuset er gitt en enklere detaljering slik at det gamle skille mellom hovedhus og uthus er erkjennbar også i det nye anlegget. Taktegl ble gjenbrukt. De to bygningsvolumene er bundet sammen med et mellombygg som i form, volum og materialbruk klart skiller seg fra de to andre byggene. Det står der det gamle plankegjerdet sto, og danner den ene veggen i gårdsrommet. Mot gata/fortauet er eiendommen skilt med et tradisjonelt plankegjelde og port.
Bygningene er utført i trekonstruksjon som dels er kledd med panel, sink og taktegl. Bakgården er steinsatt.

Inger Reiersen

+47 47416066