Storgata 104-108, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Total Prosjekt AS

Det er utarbeidet skisseprosjekt, forprosjekt og rammesøknad for restaurering av Storgata 104, 106 og 108 inklusiv nytt leilighetsbygg i bakgården. 

Prosjektinformasjon: 
Restaurering og nybygg - programskisser
År: 
2014 - 2015

Den høyeste delen av ny bebyggelse er mot Schankesmuget og Veitasenteret og nedtrappet mot den gamle bebyggelsen i øst og nord. Det er tatt hensyn til naboskapet i forhold til vareleveranse, dagslys, solforhold ol.  Felles boder på plan 0 i bakgården og under ny bebyggelse. Felles uteoppholdsareal på bakkeplan i bakgården og på takterrasser på flere plan. Alle leilighetene i ny del har i tillegg private uteplasser.

Bebyggelsen mot Storgata utbedres i hht antikvariske retningslinjer. På inngangsnivå forutsettes forretningsvirksomhet og boliger i 2. og 3. etasje.

Adkomst til boligene er fra Scankesmuget og Storgata.

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Inger Reiersen
Arkitektassistent Ruth Pedersen 
 

Inger Reiersen

+47 47416066