Stjernebolig Silsand, skisse- og forprosjekt

Oppdragsgiver: 
Lenvik kommune

Stjernebolig er en betegnelse på en boenhet som er spesielt tilpasset for brukere/beboere med spesielle/omfattende tjenestebehov.

Størrelse: 
BTA ca 775 m2 + uteboder
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2014

Stjernebolig er en betegnelse på en boenhet som er spesielt tilpasset for brukere/beboere med spesielle/omfattende tjenestebehov. Dette medfører at hver enkelt leilighet i boenheten har tilpasninger utfra hvilken problematikk den tiltenkte beboeren har. 

Stjerneboligen i Lenvik kommune vil ha 8 leiligheter, utformet som selvstendige boliger med egen inngang og uteplass. Hver enkelt leilighet skal kunne skjermes fra hverandre både mtp lyd og fysisk kontakt mellom beboerne. Enheten har personalfasiliteter  som tar høyde for at det i perioder kan jobbe 2 personal rundt hver enkelt bruker (12 -20 stk). 

Personaldelen/fellesareal tenkes samlet i senter av bygget med tilgang til alle leilighetene (stjerneform). Senter av bygget har et plan med teknisk rom lokalisert på 2. plan.

Prosjekterende:

Sivilarkitekt MNAL Marjo Kristiina Jussila

 

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580