Slettaelva Nord, Kvaløysletta

Oppdragsgiver: 
Kvaløysletta Eiendom AS

Dette området er svært godt egnet for boliger. Tomta heller mot øst, og utsikten er flott hele veien fra nord til sør. 

Størrelse: 
Prosjektinformasjon: 
Idèkonkurranse/mulighetsstudie
År: 
2015

Det er rikelig med sol fra midnatt til sein ettermiddag - vår og høst forsvinner sola i seks – syvtida. Bebyggelsens struktur bør utformes slik at beboerne får glede av flest mulig soltimer.

Området er tydelig eksponert for den kjølige sommervinden fra nord. Bebyggelsen må utformes slik at den skjermer mot nordavinden. Vi legger høye blokker mot nord og lar dem samtidig skjerme mot og drenere kaldraset fra fjellsida. På denne måten samler vi maksimal levirkning og solinnfall inne i området.

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Aina Bjerke
 

Aina Bjerke

+47 41808447