Sjømannsbyen barnehage, Mortensnes, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune/Juno Bygg AS

Ny barnehage med 5 baser og plass for 56-80 barn. 

Intensjonen har vært å utforme en enkel og vakker ramme omkring  barns og voksnes aktiviteter i barnehagen og  en rasjonell (areal- og kostnadseffektiv) , fleksibel og

oversiktlig planløsning hvor det er lett å orientere seg.

Størrelse: 
BRA 880 m2
Prosjektinformasjon: 
Totalentreprise
År: 
2006

Tomten faller jevnt mot sørvest og er solmessig og adkomstmessig gunstig orientert.

Planen  har  en tydelig langsgående kommunikasjonsåre i midten med lys og utsyn i begge ender og med god høyde og mulighet for en spennende, støyreduserende bølget himling. Mot sør ligger de åpne, lyskrevende funksjonene som hjemmebaser, grovgarderober, oppholdskjøkken og administrasjon . Alle har godt med dagslys og god oversikt over lekeplassen. Mot nord ligger de mer lukkede funksjonene som stellerom og birom, samt lekerom og fellesrom med kik til adkomst- og parkeringsplassen.

Mellom kommunikasjonsarealet og de mer private hjemmebasene er det plassert en ”betjenende sone” med wc, vaskerenner, kjøkken og ventilasjonskanaler – dette gir nær tilgang til wc og vann for barna og korte tekniske føringsveier.
Fellesrom og tørrgarderober ligger som lommer til kommunikasjonsarealet og vil fungere som en utvidelse av dette og gi et lyst og levende forløp.
Over innganger  mot sør og over tram langs hele sørfasaden er det et langt sammenhengende tak, som foruten å skjerme mot nedbør binder de ulike funksjonene sammen. Lekeskur og sandkasser  er plassert i tilknytning til trammen.

Medarbeidere:

Sivilarkitekt MNAL Jonna Hansen