Setermoen leir - Indre Troms

Oppdragsgiver: 
Forsvarets Utbygging Nord as
Borealis Arkitekter as vant i 2003 prosjektkonkurransen for Setermoen leir Utdanningssenter.
Konkurransen hadde som målsetting å utarbeide en fremtidig fysisk struktur for samling og effektivisering av fem leirer til én, samt rasjonalisering
av forsvarets drift. Det skulle utvikles ny struktur for kontorfasiliteter, undervisningrom og flerbrukshaller.
Størrelse: 
BTA 39480m2
Prosjektinformasjon: 
Konkurranse 1.pr. - utredning - regulering - detaljprosjekt
År: 
2003 - 2009
Konkurranseområdet ligger i umiddelbar tilknytning til messebygget som vi også har tegnet (2004).
Borealis Arkitekter as har videre vært engasjert til utvikling og prosjektering i området:
- Mulighetsstudium for hele Setermoen leir.
- Utarbeidelse av leirplan for Setermoen leir 2005, med revisjon 2008.
- Utarbeidelse av forprosjekt og detaljprosjekt for flerbrukshaller fase 1-3, 2006 - 2009.
- Utarbeidelse av forprosjekt og detaljprosjekt for nytt ledelses- og undervisningsbygg, LUB, 2006-20099.
- Utarbeidelse av forprosjekt og detaljprosjekt for Ledelselsbygg 2, 2007 - 2009.
- Mulighetsstudium for befalsforlegninger på Setermoen, 2009.
- Forprosjekt og reguleringsplan for befalsforlegninger i Artillerileiren, 2010 -
 
Forsvarsbyggs Arkitetkturpris for 2009 ble tildelt Flerbrukshallene og leirplan for Setermoen.

Paul B. Pincus

+47 90916753