Senjaveien 82, Tromsø - bolig

Oppdragsgiver: 
Gro og Stein Roar Knutsen

Tomta er i dag ubebygd, og ligger i eksisterende boligområde sørvest for Elverhøy på Tromsøya.

Boligen består av hovedleilighet over to plan og kjeller, med mulighet for å dele av separat leilighet.

Størrelse: 
BRA 300 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt
År: 
2014

Boligen er utformet som en rektangulær, kompakt bygningsform i to etasjer med saltak, langs terrengfall. Kjelleretasjen danner sokkel inn mot terreng, med garasjevolum i forlengelse av bygget. Det er utearealer på terrasse over garasjevolum, samt på balkong i 2. etasje.

Fasadene er holdt i et knapt fasadeuttrykk, med henholdsvis store glasspartier og smale, dyptsittende vindusåpninger. Mørk platekledning med kontrasterende trekledning i inngangsparti og på garasjevolum.

Medarbeidere:

Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke

Sivilarkitekt MNAL Frida Paulsen

Arkitektassistent Ruth Pedersen

Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett