Sørvågen opplevelses- og overnattingssted

Oppdragsgiver: 
Smaken av Lofoten

Vi har utarbeidet mulighetsstudium for et småskala reiselivsanlegg som skal gi rom for overnatting, formidling av opplevelsesprodukter, restaurant/ kafé og utsalg av lokal mat. 

Størrelse: 
3500 m2
Prosjektinformasjon: 
Mulighetsstudium
År: 
2016-2017
Tomta ligger på en liten høyde i Lofoten med utsikt mot sjøen, direkte avkjøring fra hovedvei, og gir god eksponering. 
 
Anlegget er utformet med to fløyer som danner et skjerma uterom mot sør, og saltak som løftes til en spiss over hovedinngangen i møtet mellom fløyene. Restaurantdelen skal kunne drives uavhengig av overnattingsdelen, slik at virksomhetene kan skaleres ned etter sesong.

Aina Bjerke

+47 41808447