Robukta - mulighetsstudie seniorboliger

Oppdragsgiver: 
TotalRenovering AS

Total Renovering as ønsker avklaring med ledelsen i Tromsø kommune om muligheten for endring av dagens formål, for derigjennom å kunne bygge seniorboliger på eiendommen Robukta. Det ønskes å legge til rette for næringsformål i 1. etg, og at det etableres seniorboliger i 2. og 3. etg.

Prosjektinformasjon: 
Mulighetsstudie
År: 
2013

Borealis Arkitekter as skal utarbeide mulighetsstudie med overordnede skisser som viser mulig utnyttelse av eiendommen til seniorboligformål i 2. og 3. etg  med næringsformål i 1. etg. 

Medarbeidere:

Sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen

Sivilarkitekt MNAL Sara Normann Lund