Rådstua teaterhus, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune

Rådstua fra 1863 er fredet i medhold av kulturminneloven. I følge Fylkeskultur omfattes også «Provisoriet» fra 1979, av fredningsvedtaket.  Endringer av bebyggelsen skal godkjennes av antikvarisk myndighet. Bebyggelsen  inngår i et av de mest sentrale byrommene i Tromsø, og Rådstua er et signalbygg av stor kulturhistorisk verdi. Bygningene omfattes av godkjent reguleringsplan, og evt. endringer fra vedtatt plan må avklares opp mot flere sektormyndigheter (: -tid/usikkert utfall).

Størrelse: 
240 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Nybygg/tilbygg - skisseforslag
År: 
2012

Borealis Arkitekter as har på oppdrag fra Tromsø Kommune v/ Eiendom gjennomført en liten analyse av mulige konsept for utforming av et tilbygg mellom Rådstua og Provisoriet. 4 alternativer er diskutert med oppdragsgiver, bruker og kulturvernet, og alternativ 4 legges til grunn for beskrivelse og kostnadsoverslag. Alternativene vedlegges til orientering.

Følgende kriterier legges til grunn for nybygget:

 • bør/skal underordnes de fredete bygningene
 • kan/bør være et selvstendig bygg som er forskjellig fra de gamle bygningene
 • bør være et produkt av sin tid: arkitektur, form, materialbruk ol 

  Mellombygget utformes forskjellig fra de gamle bygningene.

  Tilbygget avsluttes tilbaketrukket fra hjørnene på Rådstua og kobles til dette med glass både i vegg og tak.  Den gamle vest fasaden på Rådstua utgjør en vegg i vrimlearealet og er synlig – både ute, inne og over taket (: glasstak). Taket avsluttes under vindusomramningene i 2. etasje.

  Provisoriet «omfavnes» av en ny del som underordner seg i skala og avsluttes under raft. Veggene tiltes (-skråstilles) litt for å understreke formen.  I denne delen av tilbygget benyttes en tett konstruksjon av moderne materialer som f.eks. farget eller lyssatt glass eller metall-kledning. 

 • skal være tilbaketrukket i forhold til hjørnene på Rådstua.
 • bør være lengst mulig bort fra fasaden i Rådstua. 

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Inger Reiersen
Arkitektassistent Ruth Pedersen
 

 

Inger Reiersen

+47 47416066