Rå videregående skole - samspill/totalentreprise

Oppdragsgiver: 
Troms Fylkeskommune

Utformingen tar utgangspunkt i de eldre skolebygningene og drivhusene på stedet. Masseoppbygging og bebyggelsens retning er den samme i dette nybygget. Den knappe utvendige detaljeringen henter inspirasjon fra drivhusenes uttrykk.

Størrelse: 
BTA 1134 m2
Prosjektinformasjon: 
Totalentreprise
År: 
2009-2011

Alle funksjoner unntatt teknisk rom ligger på ett plan. Dette gir en enkel tilpasning til universell utforming skolen har flere elever som er avhengig av rullestol og til skillet mellom rein og skitten side.

Paul B. Pincus

+47 90916753