Paviljong Alta Sentrum

Oppdragsgiver: 
Tore Kivijärvi

Utvidelse og oppgradering av eksisterende bygning på torget i Alta sentrum. Prosjektet tar sikte på å løse utvidelse for café som paviljiong i to etasjer, og illustrere virkning i forhold til eksisterende torg og byrom.

Prosjektinformasjon: 
Ombygging/påbygg - idèskisser
År: 
2009

Prosjekterende:
Sivilark. MNAL Veronica Pecher-Dzur
 

 

Paul B. Pincus

+47 90916753