Nedre Romerike Avløpsselskap, Skedsmo

Oppdragsgiver: 
Nedre Romerrike Avløpsselskap IKS

NRA skal effektivisere arealbruken på sine eiendommer og samlokalisere funksjoner i Strandveien 22.

Størrelse: 
BRA 3200 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Forprosjekt, detaljprosjekt
År: 
2009-2012

NRA skal effektivisere arealbruken på sine eiendommer og samlokalisere funksjoner i Strandveien 22.

Situasjonen er todelt og konseptet baseres på plasseringen av verksted, garasje og lagerbygg og tungtrafikk bak på tomten, mens den utadrettede virksomheten med administrasjon og persontrafikk er plassert nærmest adkomst i grønne omgivelser.

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende administrasjonsbygg ved å legge laboratoriet og garderobene i ny fløy parallelt med eksisterende fløyer. Det er en tverrgående intern forbindelse mellom fløyene.

Nytt bygg for garasjer, verksted og lager er lagt i en bygning i nord sør retning og danner bakvegg til plassen foran hovedinngangen til NRA /NRV.

Midt på bygget er det et åpent portrom for kjøreadkomst til vestsiden av tomta og inn til anlegget i fjellet. Utelager legges til vestre del av tomta skjermet fra hovedplassen.

Paul B. Pincus

+47 90916753

NRA.pdf

Prosjektark
PDF icon NRA.pdf