Melkevarden skole, Vadsø

Oppdragsgiver: 
Vadsø kommune

Det er utarbeidet forprosjekt for Melkevarden skole i Vadsø med kostnadsoverslag og romprogram.

Størrelse: 
BRA 2507 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt - i samarbeid med Rambøll, Vadsø
År: 
2012

Melkevarden skole har i dag enkelttrinn for 1.-4. klassetrinn, og skal utvides til 1.-7. trinn, for maks. 196 elever. Eksisterende skole utgjør ca 1500 m2 BTA på ett plan, prosjektert tilbygg utgjør ca 1500 m2. Forprosjektet omfatter for to alternative løsninger. Alternativ 1 gjelder totalrenovering (hovedombygging) og tilbygg til eksisterende skole i henhold til skisseprosjektet. Eksisterende konstruksjoner må forsterkes etter dagens laststandard, og ventilasjon og elektrisk anlegg i eksisterende del skiftes ut. Eksisterende del bygges om for klasserom, grupperom, forming og SFO. Tilbygg skal inneholde ny hovedinngang, auditorium, gymsal, skolekjøkken og musikkrom, areal for gruppearbeid, arbeidsrom for lærere, samt teknisk rom.

Alternativ 2 forutsetter at eksisterende skole rives, og erstattes av nybygg som skal dekke det totale romprogrammet.

Utbygging av Melkevarden skole  skal legge til rette for dagens krav til undervisning, med arealer som ivaretar gode lærings- og arbeidsmiljø, fellesskap i skolen og fleksibilitet. Samtidig skal krav til universell utforming, energieffektivisering og rasjonell drift ivaretas. Utvidelser og ombygging for en god skole stiller høye krav til utforming med hensyn til funksjonsdyktighet og estetikk. Dette er en stor og inspirerende utfordring for arkitekt og prosjekteringsgruppe. 

I vår tilnærming til gjennomføringen av prosjektet vil vi legge opp til et nært samarbeid med byggherren, brukerrepresentanter og kommunale fagetater. Et godt prosjekt forutsetter et godt og nært samarbeid mellom de involverte partene.

Prosjekterende: 
Sivilark.MNAL Aina Bjerke
Sivilark.MNAL Tor E. Pedersen
Sivilark.MNAL Paul B. Pincus
Arkitektassistent Ruth Pedersen
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett
 

Aina Bjerke

+47 41808447