Malangseidet barnehage

Oppdragsgiver: 
Balsfjord kommune

Malangseidet barnehage inngår i Malangseidet oppvekstsenter og er plassert på nabotomten til Malangseidet barneskole.

Tomten ligger mellom fylkesvei og fjæra med gode solforhold og fin utsikt.

Størrelse: 
BRA 300 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt/konkurransegrunnlag for totalentreprise
År: 
2011
Bygningen er plassert som en skjerm mellom trafikk- og utelekeareal med god kontakt mellom ute og inne. Utearealet for skolen og barnehagen er felles. Barnehagen skal gi plass for en base med 18 barn og personal- og administrasjonsdel som delvis brukes sammen med skolen.

Planløsningen er oversiktlig og kompakt med lite korridorareal og stor fleksibilitet. Funksjonene er løst innenfor en kompakt bygningskropp som gir god energiøkonomi og lave byggekostnader. Mot sjøen, sørøst, ligger de åpne, lyskrevende funksjonene som hovedinngang, lekeareal med kjøkken og administrasjon. Mot veien i vest ligger de mer lukkede funksjonene som WC, stellerom, birom og tekniske rom. Hovedinngangen er trukket ut av bygningskroppen og forbinder bygningskroppen sammen med soveskuret. Sammen med utebod deler den utearealet i soner og danner en lun og solrik lomme ved inngangspartiet. Over hovedinngangen og langs fasaden mot dette arealet, er det et langt sammenhengende tak.