Lundefuglen omsorgsboliger, Mortensnes, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Lundefuglen Bofellesskap BA /Monsen Bygg AS

10 stk selvstendige leiligheter på ca 55 m2 netto inkl. boder  for unge funksjonshemmede med felles oppholdsareal. Leilighetene er bygd på deler av felt C4 vest for Mortensnes Omsorgssenter.

 

Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2005- 2006

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Tor E. PEdersen
Sivilark. MNAL Marjo K. Jussila
Sivilark. MNAL Ragna Fagerli
Arkitekt MNAL Peter Sudmann
Arkitektass. Alf-Arne Isaksen 
Arkitektass. Alf Harald Bårdslett
 

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580