Kaigt 2 Vadsø - boliger, kontor og forretning

Oppdragsgiver: 
Moder Nord AS

Borealis Arkitekter har utarbeida programskisser og detaljreguleringsplan for Kaigata 2.

Planforslaget legger til rette for oppføring av nybygg for boliger, kontor- og forretningsarealer på eksisterende parkeringsplass i hjertet av Vadsø. Tomta her gunstig beliggenhet ved havna, med sol og utsikt mot sør. 

Størrelse: 
BRA 3500 m2
Prosjektinformasjon: 
Regulering
År: 
2012-2014

Prosjektet har som målsetting å komplettere bebyggelsen langs sjøsida av Kaigata, og bidra til å definere torget som byrom. Samtidig er det lagt vekt på å ivareta sikt mot sjøen, spesielt fra torget og gaterom. Nybygget underordner seg rådhuset og omkringliggende bebyggelse i volum og høyde. Prosjektet åpner for at det kan etableres arealer for kontor, forretning og garasje i første etasje, med boliger i 4 etasjer over dette. Bygget henvender seg mot torget og mot sjøen, og etablering av havnepromenade vil gi området økt tilgjengelighet til sjøen og ny attraktivitet.

Medarbeidere: 

Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke

Sivilarkitekt MNAL Sara Normann Lund

Arkitektassistent Ruth Pedersen