Jørnlia - boligblokk

Det er utarbeidet to- og  tre-roms leiligheter, samt noen større,  i boligblokker. Dette er i hht utarbeidede programskisser og tidligere reguleringsplan.

Prosjekteringen omfatter forprosjekt og rammesøknad.

Oppdragsgiver: 
Storegga Entreprenør as
Størrelse: 
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2016


Prosjekterende: 
Paul B. Pincus
Marjo K. Jussila
Alf Harald Bårdslett
Jonathan Labugt

Paul B. Pincus

+47 90916753