Holt barnehage

Oppdragsgiver: 
Nordnorsk Kompetansesenter, Holt
Holt Barnehage inngår i et naturskjønt ”parkområde” med tradisjonell gårdsbebyggelse, høye trær og kultiverte marker. Som nærmeste nabo på sørøstsida er et større grønt- areal som strekker seg langs hele ryggen av øya. Fra lekearealene som er sørvendt sentralt i anlegget kan en se både sjøen og fjellene på avstand.
 
Størrelse: 
BRA ca 400 m2 inkl nytt trapperom
Prosjektinformasjon: 
Skisseprosjekt/ombygging 2.og 3.etg til barnehage og møterom/utbedr 1.etg.
År: 
2005
Barnehagen ligger i det gamle laboratoriebygget. Tidlgere var det barnehage i 1. etasje.  Nå er denne utbedret og utvidet med en ny avdeling i 2. etasje. I 3. etasje er loftet tatt i bruk som møte- og styrerom. 
På nordsida er det bygd til et nytt trapperom med heis.  Herfra nås alle plan/ulike funksjoner. Utvendige overflater er utbedret og vindu er restaurert. Valgt planløsning har tatt hensyn til minst mulig endring av eksisterende rominndeling. Ny vann- og strømforsyning både  til 2 og 3.etg. og de branntekniske forhold er utbedret.   Loftet er tilleggsisolert både i gulv, knevegger og himling. All isolering er gjort fra innsiden.
Barnehagen har får nytt ventilasjonsanlegg som er plassert i loftsarealet.

Inger Reiersen

+47 47416066