Grønnåsen Terrasse, Rødhettestien, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Kappinvest Nord AS, Rødhettestien Utbygging AS, Consto AS

Borealis Arkitekter as har utarbeida ny reguleringsplan, forprosjekt og arbeidstegninger. Prosjektet består av to boligblokker i henholdsvis 5 og 4 etasjer, med felles garasjeanlegg. Prosjektet inneholder i alt 47 leiligheter, garasjeanlegg og felles adkomst- og uteoppholdsarealer.

Størrelse: 
BRA 5400 m2
Prosjektinformasjon: 
Regulering, forprosjekt, rammesøknad og arbeidstegninger
År: 
2012-2017

Gjeldende reguleringsplan er plan nr. 1811, Rødhettestien 2, forslag datert 3.10.14. Tomta er regulert til boligformål. Maks BRA er 5400 m2, maks høyde er c+ 94,0 for blokk nord, og c+ 91 og 94 for blokk sør. Det tillates maks 50 boliger og maks 0,8 p-plasser pr. bolig. Planforslaget er under behandling, og forprosjektet skal utformes i henhold til reguleringsplanen. Som del av reguleringsplanen er det utarbeida støyrapport/- støyberegninger som gir føringer i forhold til boliger mot Askeladdsvingen.

Det skal oppføres to boligblokker på tomta, henholdsvis blokk nord og blokk sør, med garasjeanlegg delvis under bakken. 

  • Felles parkeringsanlegg under blokkene, med innkjøring i nordøst
  • Gjesteparkering som åpen del av garasje, uteopphold sør for blokk sør
  • Svalgang og trapp/heis mot nord i blokk nord.
  • Boliger på bakkeplan/ plan 1, korridorløsning vs. svalgang i blokk sør
  • 5 etasjer med boliger over p-anlegg i blokk nord
  • Avstand mellom blokkene økes mtp sol til felles uteopphold/ lek.
  • Det ønskes minimum 3000 m2 boareal, salgbart

Fremherskende vindretning om sommeren er fra nord. Blokk nord bidrar til å skjerme uteoppholdsarealer for støy og vind fra nord. Pga. terrengforhold, må det opparbeides forstøtningsmurer og for å oppnå planering av terreng mot vest og i felles uteareal. 

Det er løst i alt 47 leiligheter i de to blokkene, fordelt på 18 stk 2-roms (40 %), 28 stk. 3-roms (60 %), samt én 4-roms leilighet. Det er vist 37 parkeringsplasser i garasje, og 3 plasser ute, under utkraging.

 

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580