Gjestegården, Setermoen - boligblokk

Oppdragsgiver: 
Storegga Eiendom AS

Boligblokk i sentrum av Setermoen  med tilsammen 44 leiligheter.  Størrelsen varierer fra ett-roms på 24,8 m2 til tre-roms på mer enn 120 m2.

Bygningen avslutter «rådhuskvartalet» mot sør. Dette er den tetteste bebyggelsen i sentrum av Setermoen og fastholder strukturen med videreføring av byggelinjer og høyder. Samtidig forholder bygningen seg positivt til «Setertun» -  både i skala og fargeholding.

 

 

Størrelse: 
BRA 4149 m2
Prosjektinformasjon: 
Programskisser/ forprosjekt
År: 
2014-2015

Hesteskoformen gir et lunt tun og lune, solrike uteplasser. I tillegg til private balkonger og terrasser, er det prosjektert felles utearealer både på terreng og på avskjermet og solrik takterrasse.

Boder og parkering er lagt i kjelleren sammen med tekniske rom og rom for avfallskonteinere. Det er planlagt felles rom for skismøring og for et lite verksted, men disse rommene er ikke vist, da behovet for tekniske rom ikke er avklart. Det er også behov for felles lagringsrom for utemøbler mm.

Første etasje er hevet opp fra bakkenivå, slik at leilighetene her ikke blir forstyrret av trafikken utenfor.

Det vist 24 parkeringsplasser i kjelleren samt 7 plasser ved inngang. Øvrig parkering må ordnes på nærliggende arealer.

Medarbeidere:

Sivilarkitekt MNAL Lars Krane

Sivilarkitekt MNAL Inger Reiersen

Sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke

Arkitektassistent Ruth Pedersen