Gimleveien 42-56, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Interiørbolig AS/Gimletun AS

Mulighetsstudie for utnytting av området og oppføring av ny boligblokk.  Eks. blokk i 3 etasjer og rekkehusbebyggelse skal inkluderes i reguleringsplan, med felles adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. 

Størrelse: 
Ca 3000 m2 BRA nye boliger + 900 m2 parkering
Prosjektinformasjon: 
Mulighetsstudie og reguleringsplan
År: 
2013 -
  • ca 40 nye boenheter
  • 4 etasjes blokk med p-kjeller over 2 plan med fellesrom
  • Parkeringsbehov for ekstra boenheter blir dekket i 2. kjellerplan 
  • Detaljreguleringsplan med tilliggende områder

Prosjekterende:
Sivilarkitekt Remco Veld
Sivilark. MNAL Lars Krane
 

Aina Bjerke

+47 41808447