Gimlevegen boliger-detaljregulering

Oppdragsgiver: 
Gimletun AS

Prosjektet gjelder innpassing av boligblokk i eksisterende boligområde. 

Størrelse: 
BRA 5000 m2
Prosjektinformasjon: 
Regulering
År: 
2014-2016
Ny boligblokk er lagt parallelt med Gimlevegen, og danner, sammen med eksisterende boliger, et sørvendt tun med uteoppholdsarealer. Blokka har avtrappende høyde fra 4 til 3 etasjer langs vei, og to parkeringsetasjer under bygning. 
 
Reguleringsplanen omfatter nye og eksisterende bygninger i området, ny adkomstvei og gang- og sykkelvei, og legger til rette for 49 nye boenheter. Garasje under bygning skal løse parkering for boliger i tunet. 

Aina Bjerke

+47 41808447