Fossen skole, Vadsø

Oppdragsgiver: 
Vadsø kommune

Det er utarbeidet forprosjekt for Fossen skole  i Vadsø med kostnadsoverslag og romprogram.

Størrelse: 
BRA 3688 m2
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt
År: 
2012

Fossen skole skal utvides for å gi plass for 5.-7. trinn, samla maks. 392 elever. Eksisterende skole utgjør ca 2200 m2 BTA på ett plan, prosjektert tilbygg utgjør ca 2500 m2. Eksisterende bygg skal i stor grad beholdes for 1.-4. klasse og SFO, med noe oppussing og ombygging. Utvidelse skal inneholde undervisningsrom for 5.-7. klasse, gymsal, spesialrom og samlingsareal for hele skolen, samt teknisk rom.

Utbygging av Fossen skole skal legge til rette for dagens krav til undervisning, med arealer som ivaretar gode lærings- og arbeidsmiljø, fellesskap i skolen og fleksibilitet. Samtidig skal krav til universell utforming, energieffektivisering og rasjonell drift ivaretas. Utvidelser og ombygging for en god skole stiller høye krav til utforming med hensyn til funksjonsdyktighet og estetikk.

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Aina Bjerke
Sivilark. MNAL Tor E. Pedersen
Sivilark. MNAL Paul B. Pincus
Arkitektassistent Ruth Pedersen
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett
 

Aina Bjerke

+47 41808447