Flerbrukshaller på Skjold

Oppdragsgiver: 
Forsvarets Utvikling

Det er gjennomført i alt 4 flerbrukshaller som inneohlder arealer for oppstilling av militære kjøretøy, undervisningsarealer, troppskontorer og lager.


 

Størrelse: 
BTA ca 4000 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Forprosjekt/arbeidstegninger
År: 
2011

Flerbrukshallene er planlagt for høy grad av tilpasning ved endrede behov, med hovedvekt på avdeling med tunge kjøretøy. Hallene er utforma som åpne, dobbelhøye garasjevolum, med dagslysinnfall fra glass i portene og tverrgående overlys. Skjermtak langs hele fasaden skjerme portene og hindrer hengeskavl.

Det er benytta enkle og robuste materailer; betongelementer, aluzink og tjærebeisa trepanel. 

Ruth J. Pedersen

+47 92864335