Eidhaugen barnehage, Kvaløya, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Eidhaugen barnehage

Ny barnehage med 5 baser og plass for 56-80 barn på Åsland barnehagetomt. 

Størrelse: 
BRA 880 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Totalentreprise
År: 
2006

Barnehagen er plassert på langs av kotene og på den øvre del av tomten oppnås et stort og solrikt lekeareal mot sør og separat adkomst- og parkeringsareal mot nord.

Planen har en tydelig langsgående kommunikasjonsåre i midten med lys og utsyn i begge ender og med god høyde og mulighet for en spennende, støyreduserende bølget himling. Mot sør ligger de åpne, lyskrevende funksjonene som hjemmebaser, grovgarderober, oppholdskjøkken og administrasjon . Alle har godt med dagslys og god oversikt over lekeplassen. Mot nord ligger de mer lukkede funksjonene som stellerom og birom, samt lekerom og fellesrom med kik til adkomst- og parkeringsplassen.