Dronningensgt. 17, Narvik - Forprosjekt

Oppdragsgiver: 
Kongensgate 14-18 AS

Forprosjekt utarbeidet på bakgrunn av tidligere programskisser utarbeidet i 2013 av oss. 

Størrelse: 
2962 BTA - totalt 5 etasjer + 2 etasjer parkering
Prosjektinformasjon: 
Forprosjekt (tidligere utarbeidet reguleringsplan og programskisser)
År: 
2016 (2013)

Prosjektet består av en boligblokk i 5 etasjer med parkeringskjeller, 2 st.

Prosjektet inneholder i alt 14 leiligheter, felles garasjeanlegg og adkomst- og uteoppholdsarealer.

Oppdragsgiver og tiltakshaver er Kongens gate 14-18 AS v/ Karstein Utheim og Knut Ravlo.

Forprosjektet er utviklet i samarbeid med entreprenør Consto AS, og det har vært avholdt arbeidsmøter med entreprenøren samt prosjekteringsmøter med oppdragsgiver til stede. Det har ikke vært andre konsulenter involvert i denne fasen.

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Marjo K. Jussila

 

Leilighetene ligger ute for salg nå på:

http://www.d17.no/

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580