Byporten, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Byporten Tromsø AS/AF BU-Skanska ASA

Den største utfordringen er åpenbart det som ligger i prosjektets navn: brua fører rett inn i byens sentrum langs en flere hundre meter lang akse. I bruaksen er bygningsmassen lav –
i stedet for et fondmotiv ser en altså, fra bruas overhøyde, inn i kvartalet, inn i byen.
Mot brua skal fasaden være rolig, repeterende og transparent, da bygningen her i hovedsak oppleves fra biler i fart.

 

Størrelse: 
6000 m2 forretning, kontor og boliger
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - programskisser, regulering, prosjektering
År: 
1999 - 2006

Vi anvender glass/farget glass, metall, stein, betong og tre.  Robuste materialer brukes der slitasjen er størst og tre i ”kroppsnære” områder.

I svalgangene mot Elvegata og mot gårdsrommet brukes tre, som også gir en samhørighet med nabohusene.

Ruth J. Pedersen

+47 92864335