Bymyra barnehage, Tromsø

Oppdragsgiver: 
Tromsø kommune

Barnehagen består av 6 baser for 84-116 barn.
Bygget er plassert parallelt med Langnesveien og fungerer som en "støymur" og separerer lekeareal mot sør separert fra adkomst- og parkeringsareal mot nord.

 

Størrelse: 
BRA 880 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2006

Planløsningen er fleksibel og oversiktlig og gjør det lett å orientere seg. En langsgående kommunikasjonsåre  skiller åpne, lyskrevende mot sør og mer lukkede funksjoner mot nord. Langs hjemmebasene  ligger en "betjenende sone" med wc, vaskerenner, kjøkken og ventilasjonskanaler. Fellesrom og tørrgarderober ligger som lommer til kommunikasjonsarealet.

Over innganger mot sør og over tram i hele sørfasadens lengde er det et sammenhengende tak, som foruten å skjerme mot nedbør, binder de ulike funksjonene sammen. Lekeskur og sandkasser er plassert i tilknytning til trammen. Ved grovgarderobeinnganger er fargede plater i dør og vegg brukt som identitetsgiver. Et farget vindusfelt i hver garderobe definerer det enkelte barns garderobe og hjemmebase.