Byggmakker Per Strand, Alkeveien - Tromsø

Oppdragsgiver: 
Byggmakker

Byggmakker Tromsø har gjennomgått en grundig renovering for å tilrettelegge eksisterende virksomhet for private kunder og det profesjonelle privatmarked. Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende byggevarehus og tilbygg for trelastlager mot sør, samla 5.350 m2 BRA.

Størrelse: 
BRA 5350 m2
Prosjektinformasjon: 
Ombygging
År: 
2008

Byggmakker i Tromsø har etablert nye butikklokaler i eksisterende trelastlager, i tillegg er det etablert nye kontor- og personalfasciliteter med garderober med toaletter, ny trapp og heis med universell utforming. Mot vest er det oppført nytt inngangsparti med dobbel høyde. Butikkarealer og inngangsparti er utformet med tanke på god profilering av virksomheten og synliggjøring mot Langnes handelspark.

Eksisterende messaninetasje er blitt fjernet og butikkarealene er utvidet og eksponert mot nordvest.  Lagerfunksjoner er utvidet med et overdekket areal mot øst.

Prosjektet omfatter også planlegging av trafikksituasjon med hensyn på å skille betjening og utendørs trafikk for privatkunder og proffkunder, med nye parkeringsarealer. Logistikken på tomta er blitt organisert slik at man får mer effektiv tilkjøring for større kjøretøy. Trelastmottaket er flyttet til sørenden av tomta der det er bedre manøvreringsareal og direkte utkjøring til Ærfuglveien. Frigjort areal benyttes til kundeparkering.

Prosjekterende: 
Sivilark. MNAL Aina Bjerke
Arkitektassistent Alf Harald Bårdslett
 

Aina Bjerke

+47 41808447