BRYGGETUNET OMSORGSBOLIGER, KARLSØY - TOTALENTREPRISE

Oppdragsgiver: 
Peab/ Bjørn Bygg AS

Karlsøy kommune skal bygge 7 omsorgsboliger, PU boliger, med tilhørende fellesrom, administrasjon og driftsrom på Hansnes.

Størrelse: 
1315 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2017-2018

Borealis arkitekter AS sitt forprosjekt er utviklet i samspillfase med representanter fra byggherre og entreprenør og danner grunnlaget for arbeidstegningene. Byggingen skal gjennomføres som totalentreprise.

Medarbeidere:

Sivilark. MNAL Marjo Kristiina Jussila

Arkitekt MNAL Ellen Kjellman Kjelling 

Sivilark. MNAL Paul B. Pincus 

 

Marjo Kristiina Jussila

+47 48234580