Bardufoss befalsforlegning Rusta

Oppdragsgiver: 
Bjørn Bygg AS/PEAB (Byggherre: Forsvarsbygg)

Befalsforlegningene ligger på utsiden av Rusta Leir, Bardufoss.

Prosjektet omfatter prosjektering av 3 befalsforlegninger med til sammen 108 stk. hybler for befal, hver på ca. 21 m2 netto areal. Bygningene er utformet i tre etasjer og med saltak. Tekniske rom og boder for beboerne er plassert på loft (4. etasje).

Størrelse: 
4300 m2 BTA
Prosjektinformasjon: 
Nybygg
År: 
2016-2017

Bygningsmassen er gitt en knapp utforming og stram materialbruk og fargesetting.

Uteområder har fellesarealer for uteopphold med grillplass, uteboder, rekreasjon og aktivitet.

 

Medarbeidere: 

Aina Bjerke

Paul B. Pincus

Alf Harald Bårdslett

Ruth Pedersen

 

 

Aina Bjerke

+47 41808447