Andslimoen tannklinikk

Oppdragsgiver: 
Troms Fylkeskommune

Den nye tannklinikken på Andslimoen ligger på sørsiden av Målselv Helsesenter med samme innkjørsel som helsesenteret fra offentlig vei. Den henvender seg til hovedveien og tilpasser seg til nabobebyggelsen gjennom volum, retning og materialbruk.

 

Størrelse: 
600 m2
Prosjektinformasjon: 
Nybygg - Forprosjekt, Totalentreprise detaljprosjekt
År: 
2006 - 2007

Bygningen er et frittstående nybygg med flat takkonstruksjon og fremstår som en enkel og godt lesbar bygning med en klar egen identitet. Det er benyttet tradisjonelle materialer både utvendig og innvendig. Utvendig benyttes liggende panel av osp med en transparent overflatebehandling. Vinduer er i tre beslått utvendig med natureloksert aluminium. I tannklinikken stilles krav til god hygiene, og materialene som benyttes innvendig er lett å holde rene. Materialene har god slitasjemotstand.

Resepsjonen er sentralt plassert i forlengelsen av inngangspartiet og i knutepunktet for all intern trafikk. Tannklinikken har 9 behandlingsrom, fordelt langs ett dobbelt korridorsystem på hver side av spesialrom og  betjeningsrom i midtkjernen. Venterommet er østvendt og med godt utsyn mot inngang, parkeringsplass og grøntareal. Arealer for de ansatte er lagt til et sørvendt uteareal som skjermes for innsyn fra publikum. I 2. etasje ligger et ventilasjonsrom.

I behandlingsrom er det benyttet vindusbånd som gir gode dagslysforhold. Det er også ivaretatt videre inn i bygningen via indirekte dagslys fra glassfelt i korridorvegg samt vindu/dører for enden av korridorene. Høytsittende nordvendt vindu over sentralt punkt ved resepsjon gir godt dagslys i midten av bygget. 

 

Inger Reiersen

+47 47416066